viernes, 11 de mayo de 2012

contarei esas historias nun mar, pero non neste meu mar
senón noutro diferente
e seremos emigrantes tristes coa nostalxia dos vellos e as ilusión da xuve
que aínda que me cambies a paisaxe eu teño un coazón inamovíbel
que non olvida, que sempre volta.