lunes, 30 de abril de 2012

nunca caes porque voltamos a erguer todas as mañás
que en realidade son noites
e renacemos na lúa tan alta
que sorrí dende alí arriba
lonxe de nós
pero ti cerca de mín
sen soltar
sen marchar